Lid worden

Is uw belangstelling gewekt en wilt u lid worden dan vindt u in het onderdeel lidmaatschap de benodigde gegevens.
Wenst u echter eerst nog wat meer informatie dan bent u van harte welkom bij SMC de Stoomfluit op de dagen dat de club geopend is.  In het clubgebouw is altijd wel iemand aanwezig die u wil rondleiden of u van informatie kan voorzien. Voor het lidmaatschap kunt u zich wenden tot het secretariaat van SMC de Stoomfluit
Wilt u (nog) geen lid worden maar u draagt SMC de Stoomfluit wel een warm hart toe dan kunt u ook donateur worden. Ook hier voor kunt u zich wenden tot het secretariaat.