Beurs 24 oktober 2020

29-09-2020 00:00

Helaas hebben ook wij moeten besluiten dat de geplande beurs van 24 oktober NIET door kan gaan.
We hopen u volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen begroeten op een nader te bepalen datum.